Magnetic Māori Colours

Magnetic Māori colours shows eight colours written in Te Reo with the corresponding colour shown on a tiki.

Colours include: (white), Kikorangi (blue), Kākāriki (green), Whero(red), Mangu (black), Parauri (brown), Karaka (orange) and Kōwhai (yellow).

Pack size 20cm x 25cm

8 pieces in total


Related Items


Back to the top